Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Lohne & Lauritzsen AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Lohne & Lauritzsen A/S har spesialisert seg innen rehabilitering og innredningsarbeid hvor L&L gjerne tar hele ansvaret for alle håndverksgrupper. Vårt renommé er bygget på arbeid av høy kvalitet, levert til rett tid. I dagens harde marked er kostnadsbevissthet og forståelse for totaløkonomi en forutsetning for å lykkes.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 jun, 2019
Utløper: 17 jun, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

52% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Har angitt antall sertifiserte leverandører blant de største leverandørene vi har. Knem & Næsvik AS, Energima og A. Hansen Blikkenslageri er alle Miljøfyrtårn, R3 Entreprenør er ISO 14001 Sertifisert og Optimera er Svanemerket. I tillegg er Flush VVS i gang med å bli Miljøfyrtårn. Miljømerkede produkter er produkter brukt på kontoret.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi har dessverre liten mulighet til å påvirke dette siden vi er i fremleide lokaler.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-29% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Totalt ser vi at vi stadig forbedrer oss og at tallene enten ligger stabilt eller blir bedre. Det er hyggelig å se at innsatsen gir resultater.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-57% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-58% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

I 2019 ble 68,2% av firmaets transport gjennomført ved bruk av elbil. 16,9% ble gjennomført ved bruk av elsykkel, og kun 14,9% var dieselbil. Vi solgte vår siste dieselbil juli 2019, og nå består bilparken vår kun av elektriske biler, i tillegg til elsykler.
Fant ikke noe sted å fylle ut antall flyreiser. Det var heller ikke noe sted å fylle ut antall kjørte kilometer med elbil, slik det har vært tidligere.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

7% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Dette er kun avfall vi har fått hentet eller kjørt bort selv, ikke fra underleverandører som for eksempel rivearbeidere som kjører bort store mengder av avfallet. Noe av restavfallet er avfall vi kjører bort selv og dermed sorterer på gjenvinningsstasjonen. Dette blir kun registrert som restavfall. Sorteringsgraden varierer fra år til år, da vi har varierte mengder avfall. Noen ganger har vi rehabiliteringsprosjekter med utgravning, andre år er det prosjekter som ikke krever like mye rivingsarbeider. Restavfallet fortsetter å synke.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har blitt bedre siste året på logistikk og hvordan vi handler materialer. Større fokus på å få varer levert til byggeplassen, og å planlegge hva som skal til byggeplassene. Vi har også fått en bedre rutine på at det er én mann som kjører rundt og betjener byggeplassene, slik at det er mulig å levere noe på en byggeplass, plukke opp noe annet for å levere til en tredje byggeplass. På denne måten bruker vi mindre tid i bilen, og det blir lettere å velge og bruke elsykkel.
Avfall
Her ser vi at sorteringsgraden ligger på 75% prosent. Dette er vi godt fornøyd med, samtidig som vi gjerne vil komme oss enda nærmere 100%. Det er også viktig å huske på at avfallet vi sorterer selv på gjenvinningsanlegget kun blir registrert som blandet avfall.
Energi
Våre lokaler er fremleide, og vi har liten styring over energibruken. Vi antar at oppgangen de siste årene delvis er på grunn av økt ladbar bilpark og elsykler. Energibruken ligger generelt jevnt her.
Transport
Lohne & Lauritzsen har gjennomført en vesentlig omlegging til elektrisk drevet transport med el-sykler og el-biler. Vi har byttet ut samtlige dieselbiler med elektriske. Den siste dieselbilen hadde vi som mål å bytte ut til elektrisk i løpet av 2019. Allerede før sommerferien var vi der.
I tillegg til de elektriske bilene har vi fire el-lastesykler og seks el-sykler vi bruker daglig til og fra og i jobb. Sykkel fungerer meget godt som fremkomstmiddel i byen, og fra dør til dør er det nesten alltid det raskeste alternativet. Dette har gjort at vi sparer mye tid i arbeidshverdagen, men det gir oss også en økonomisk gevinst. Etter at vi begynte med sykkel har vi blitt bedre til å planlegge, og det meste av materialene blir bestilt og levert til byggeplassen. I tillegg bruker vi elektriske budbiler som leverer mindre ting i løpet av et par timer.
El-sykkelsatsingen vår har ført til oppslag i nasjonale aviser og nye samarbeidspartnere. Vi har også holdt foredrag ulike steder om hvordan vår erfaring med el-sykler har vært. Mai 2019 holdt vi foredrag på miljøkonferansen i Oslo, Urban Future Global Conference, hvor vi snakket om hvordan det er å drive et entreprenørfirma på el-sykkel og el-biler. Veldig moro å kunne vise til at bærekraftig transport fungerer, selv for et entreprenørfirma.
Lohne & Lauritzsen anbefaler alle i byen å bruke sykler!

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ingen hendelser med vesentlig personskade.
Ingen uønsket avgang av medarbeidere.
Intet fravær pga skader på arbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forbedre logistikk-funksjonen ved bedre planlegging og mer bevisst bruk av leverandørers byggeplass-leveransefunksjoner.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å oppfordre samarbeidspartnere og leverandører til å bruke elektrisk drevet transport.
Avfall: Mål, Restavfall
30000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å ha fokus på avfallssortering.