Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fosen Plan og Miljø AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet innen plan, miljø, energi og prosjektledelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jun, 2019
Utløper: 25 jun, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

All korrespondanse og levering av planer/rapporter skjer elektronisk.

Energi

Energiforbruk

-20% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-20% fra 2018

Kommentarer til Energi

Kontoret varmes med vannbåren varme fra luft/vann varmepumpe. Varmepumpe montert sommeren 2019.

CO2

CO2 totalt

-35% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

126% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Ingen flyreiser i 2019

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Kun rapportering av papir/papp. Restavfall leveres med husholdningens avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skriver er innstilt på dobbeltsidig utskrift og svarthvitt
Avfall
Har hjemmekontor hvor husholdningen kildesorterer alt avfall i fraksjonene papir/papp, mykplast, matavfall, glass/metall, el-avfall, farlig avfall og restavfall. Firmaet har kun fraksjonen papp/papir, resten går i husholdningens avfall. Mengden avfall i fraksjonen papp/papir er målt.
Energi
Det har blitt installert varmepumpe i bygget
Transport
Møter er avholdt på Skype når mulig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Virksomheten skal være en trygg og trivelig arbeidsplass. Ingen skal skade seg eller bli syke av å arbeide her. Det skal ikke oppstå brann i bygget. Rutiner og beredskapsplan skal være kjent, og brannforebygging skal være en del av det daglige arbeidet. Det elektriske anlegget skal driftes og vedlikeholdes slik at feil unngås. Virksomheten skal redusere sitt miljøavtrykk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere flere miljømerkede produkter
Energi: Mål
0,75 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Montere solskjerming for å redusere behov for kjøling.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,56 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Benytte Teams eller liknende til avvikling av flere møter
Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Mengden avfall i fraksjonen papp/papir skal fortsatt måles.