Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Stavanger Turistforening hovedkontor og Tursenter

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Butikk, Hovedkontor-for konsern og kommuner, Tilrettelegger for friluftsliv

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 nov, 2019
Utløper: 08 nov, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Vi må vurdere hva vi vil måle:
Antall overnattinger på selv- og ubetjente hytter: 24717
Deltakere på turer og arr.: 65261
Medlemmer: 27264
Dugnad: 55,5 årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Totalt forbruk kopipapir kontor og Tursenter 29 502 ark, à 5 gram
Trykksaker: Årbok 2019: 9 350 kg
Turglede 2020: 15 000 kg
Øvrig 2019: 1 650 kg

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Kannik, 363 kvm, 58800 kWh
Tursenter, 165 kvm, 37000 kWh
Gramstad 300 kvm, 27600 kWh
Nodhagen 120 kvm, 17300 kWh
Flørli TS 160 kvm, 10000 kWh
Gaudland, 160 kvm, 11600 kWh
Ådneram510 kvm, 70000 kWh

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Oppfordrer til å bruke tog i stedet for fly når det kan være hensiktsmessig, eks. nattog til Oslo

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Gjelder kun adm. og Tursenter. Dette er maks antall liter vi kan levere i hht. tømmeplan. Vi vet ikke om beholderne er fulle hver gang, og avfallet blir ikke veid pr. i dag.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Måling av vannforbruk gjelder kontorbygget i Kannik. Ingen vannmåler på Tursenteret

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økt fokus på miljøvennlige produkter for salg i Tursenter
Byttestativ for turklær i butikken
Transport
Byttet ut en av firmabilene til hybrid
Avtale om bruk av elbiler til kortere ærend
Avtale Kolumbus, HjemJobbHjem
Flere Skypemøter i stedet for fysiske møter i Oslo
Utslipp til luft og vann
IA

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Handlingsplan for HMS&K i Sticos HMS-Håndbok
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har laget felles instruks/sjekkliste for innkjøp
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Sette ned temperaturen kveld, natt og helg. Tidsstyring på varmepumper i Kannik?
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke hybrid- og elbil når det er mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
4600 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Redusere restavfall ved å plassere miljøstasjoner i hver etasje i kontorbygget.
Avtale med Ivar om veiing av avfall?
Utslipp til luft og vann: Tiltak
IA