Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo Kommune Fornebubanen

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Prosjektsorganisasjon

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 des, 2019
Utløper: 19 des, 2022

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Inkluderer både fast ansatte (5) og innleide (17).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Fornebubanen forholder seg til Oslo kommunens rammeavtaler for en stor del av tjenester, men har også 14 direkte rammeavtaler med konsulentfirmaer og arkitekter, hvorav tre har et sertifisert miljøledelsessystem.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

I 2018 leide Fornebubanen kun en etasje.

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport

Ansatte til Fornebunanen bruker kollektiv transport for kortere reiser.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Elektriske og elektroniske komponenter, samt IT utstyr i god tilstand, leveres til gjenbruk. Dermed blir ikke kastet som elektronisk avfall. Hentes av Oslo Kollega.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det ble ikke noe konkret tiltak for 2018.
Avfall
Det ble innført kildesortering på virksomhetslokaler.
Energi
Solskjerming.
Transport
Ingen konkrete tiltak i 2018.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak i 2018.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fornebubanen skal sørge for at det skal skapes et godt, trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte i etaten.

Fornebubanen er bevisst på sitt miljøavtrykk og skal være miljøeffektiv, slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø.

Fornebubanen skal sørge for etterlevelse av alle de relevante lovpålagte krav som gjelder for virksomheten.

Fornebubanen skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av målområder.

Fornebubanen skal sørge for at miljøpolicyen er kommunisert og forstått både internt og eksternt i organisasjonen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Informere vesentlig leverandører om at FOB blir sertifisert i Miljøfyrtårn.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Lage informative plakater for å minne om å slå av lyset når siste ansatte forlater kontoret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det tilbys utlån av reisekort til ansatte for reisevirksomhet innenfor Oslo-Akershus.
Avfall: Mål, Restavfall
160 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Det skal skaffes en nøyaktig avfallsvekt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke behov for tiltak