Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Elektro 1 Hitra og Frøya

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroinstalasjon. Blikkenslager

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Elektrisk installasjonsarbeid, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 okt, 2019
Utløper: 18 okt, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

-25% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-26% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

2% fra 2017

Energi

Energiforbruk

-60% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-34% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-40% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-28% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

107% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Vi er usikker på denne rapport hva gjelder sortering av avfall Da blandede metaller er 52,99% Blandet næringsavfall til sortering er 37,61% og Makulatur er 9,40%

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er i stadig utvikling i å redusere leverandører
Avfall
Vi mener vi har gode interne rutiner på avfallshåndtering
Energi
Energiforbruket er alltid en utfordring av vi driver fra gamle lokaler.
Transport
Vi utfører i stor gra samkjøring til de oppdrag dette er mulig
Utslipp til luft og vann
Ut over transport til våre kunder har vi ingen forurensede utslipp
Annet
Ingen kommentar

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det jobbes daglig med å skape en positivt miljø i bedriften
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Jobbe aktivt mot å kun benytte miljøsertifiserte leverandører og å redusere disse.
Energi: Mål
110 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Redusrere temperaturen med 1 grad innomhus
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
8000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mere samkjøring og nye investeringer vil bli elbiler
Avfall: Mål, Restavfall
1500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Mere nøye med å sortere riktig
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ingen