Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Procon Rådgivende Ingeniører AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Procon Rådgivende Ingeniører er et frittstående rådgivende ingeniørfirma i bygge- og anleggssektoren. Sertifikatet omfatter Sverdrupsgate 23, Stavanger og Østrestrandgate 80, i Kristiansand. Det er kun 2 ansatte i Kr.sand og de inngår i sertifikat til hovedkontoret i Stavanger iht Miljøfyrtårns regler for satellitt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 feb, 2020
Utløper: 05 feb, 2023

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

17 av flyreisene i resten av Europa var firma-tur til Barcelona.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Restavfall ettersorteres på IVAR sitt avfallsanlegg. Der har de system for å ta plasten ut av avfallet og magnet for å ta ut metall. Sorteringen av papir og mat-avfall begynte vi med etter vi startet sertifiseringsprosessen. Mengde for et helt år er basert på en veie uke.

Gjennomførte tiltak

Energi
Transport
Tilrettelagt for sykling. Hjem, jobb hjem-bedrifter støtter kollektivt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøet angår alle. Det er bra for både den ansatte og bedriften at dette blir ivaretatt
på en god måte.
Procon RI sitt mål for helse-, miljø og sikkerhet:
«Vår virksomhet skal drives slik at man unngår skader på personell og unngår
arbeidsrelatert sykdom. Dette mener vi at vi bl.a. kan nå med å fremme sunne
holdninger og utvikle en god HMS-kultur»

Miljøpolicy
Våre interesser og fokus på miljø skal gi oss konkurransefortrinn, som gjør oss til en
foretrukken rådgiver.
Procon skal arbeide for at alle ansatte, som den største selvfølge, skal fronte miljøhensyn i
alle prosjekter vi deltar i, samtidig med at det til daglig skal jobbes med å redusere
belastningen på det ytre miljø på jobben og i hjemmet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Jobbe videre med å få flere tidsskrifter og produktkataloger elektronisk. Etablere returordning på tonerkassetter.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Eier 653 m2, egen seksjon av bygget, og vil energimerke sin egen seksjon innen 1 febr. 2020. Ans. Arne/Kjetil
Og vil påvirke sameiet til å energimerke hele bygget. Rutine som viser hva som skal stenges/justeres ned i ferier og andre perioder i året.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1400 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Skifte varebil i bensin til Elbil. Lage intern anbefaling internkontrollhåndboka om å lese e-postmeldinger på skjerm i stedet for å skrive ut. Jobbe videre med det digitale skifte som bedriften har startet på bl.a. system for digitalunderskrift.
Avfall: Mål, Restavfall
1000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Sette opp printer til å printe 2 sidig som standard. Jobbe med å kjøpe inn rett mengde brød.