Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Oslo

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep, 2019
Utløper: 13 sep, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

12% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Vi har ikke egen omsetningsrapport for Oslo. Tallet er for hele virksomheten
1 av de ansatte er prosjektansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

20% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Ingen nye leverandører i 2019.
Vi bruker svært lite papir, da vi skriver ut minst mulig og bruker digitale flater

CO2

CO2 totalt

44% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

44% fra 2018

Kommentarer til Transport

Antall flyreiser er regnet ut slik: tur retur =1 Antall enkeltturer (til kun en destinasjon er medregnet i estimert tall som er lagt inn)
1047 km:drivstoff er fordelt 50% mellom diesel og bensin: 52,35 liter/mil *0,7 liter/mil= 36,6l bensin og 36,6l diesel
AKY tok en lang biltur med ledergruppen for en ledersamling på fjellet (4 stk i bilen). Det utgjør mesteparten av veksten

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

5% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Dette er et snitt fra veiing i tre uker

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
VI er bevisst ved innkjøp og velger Svanemerkede produkter og bruker vann fra spring som vi kjøler ned.
Avfall
VI kildesorterer, også utover det systemet som det er tilrettelagt for på bygget. Vi tar leverer tilbake kaffekapsler til Nescafe på Karl Johan.
Energi
Leiekontrakt med fast sum. Vi har rutiner for å slå av all strøm som det ikke er automatikk på
Vi sliter med kalde lokaler på vinteren og har kjøpt egne ovner for å kompensere for dette. Vi har faste rutiner for å skru disse av hver dag.
Transport
Vi bruker offentlig transport i størst mulig grad og tar tog i stedet for fly når det er mulig. Vi gir årskort til ansatte som driver med salg for å stimulere til økt bruk av offentlig transport,.
Vi fokuserer på digitalisering og streaming av alle møter. konferanser og frokostmøter og oppfordrer våre konsulenter og sertifisører til også å tenke slik.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet
Vi har hatt en gjennomgang i miljøgruppa over tiltak i forhold til sertifisering i 2019.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima.
Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall.
Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
14 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper bevisst Svanemerkede eller tilsvarende produkter (f.eks vaskemidler). Vi oppsøker kafeer som enten er sertifiserte eller som driver økologisk/vegetar.
Initiere dele-løsninger med kollegaer (som å dele bøker, utstyr, osv)
Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
Velge egen innkjøps/bærekraftsansvarlig for begge kontorene
Energi: Tiltak
Fortsatt ha fokus på gode rutiner som slukking av lys og lukking av dører.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
800 liter
Transport: Tiltak

Vurdere sparkesykkel (vanlig eller el). Fortsette fokus på lite bilkjøring og stor bruk av offentlig transport og å ta beina til fatt eller sykle når det er mulig. Oppfordre besøkende til å gjøre det samme. Arbeide for at flere av våre frokostseminarer og lignende også blir sendt digitalt, slik at vi unngår lange reiser for å delta fysisk. Det samme gjelder for samlinger med konsulenter og sertifisører. Påvirke til at eventuell Miljøledelseskoferansen 2021 blir gjennomført som en blanding av digital og fysisk fremføring og tilstedeværelse. Gjennom transport policy til Miljøfyrtårn og stramme inn der det er nødvendig/hensiktsmessig.
Avfall: Mål, Restavfall
9 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
7 %
Avfall: Tiltak
Innføre enda bedre målerutiner for å sikre riktige tall og minst mulig restavfall og riktig sortering. Påvirke byggeier til å innføre flere fraksjoner i avfallshåndteringen
Annet
Vi oppfordret alle ansatt til å komme med innspill til nye klima- og miljø tiltak. Innspillene ble sortert og kategorisert og tilslutt sto vi igjen med 5 tiltak som er ført inn i handlingsplan for 2020. De andre innspillene behandles videre i aktuelle interne fora.