Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Nydalen videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 jan, 2019
Utløper: 05 jan, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-100% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2017

Antall elever og ansatte

3% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-100% fra 2017

Energi

Energiforbruk

-37% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-29% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-1% fra 2017

Kommentarer til Transport

Årlig språktur for Studiespesialiserende Vg2 (Tyskland, Spania, England og Frankrike) samt årlige reise til Kenya i forbindelse med elevrådets prosjekt om Deaf Aid Isinya.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-4% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

99% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Hendelse i skolens garasjeanlegg november 2018 som kan ha forårsaket høy vannforbruk
Driftsleder undersøker og gir skolens AMU tilbakemelding

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økologiske matvarer til skolekjøkken/kantine.
Bruk av rammeavtale i Oslo kommune og Utdanningsetaten
Avfall
Skolen har kildesortering
Begrensing på utskrift av papir for elevene, men ikke for ansatte
Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vil følge opp betingelsene
Energi
Automatisk dimming av lys regulert av bevegelse
Nattdemping på lys og varme
VAV-ventilasjon regulert av bevegelse
Transport
Kampanje for gå- og sykle til/fra jobb
Tilrettelegging for EL-sykkel
Skolen disponerer EL-bil
Utslipp til luft og vann
Luft gjennom luftfiltre/avtrekksfiltre
Implementert elektronisk stoffkartotek for farlige kjemikaler.
Egne avtrekkskap i spesialrom (undervisningsrom)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har utarbeidet en plan for elevenes/ansattes psykiske- og fysiske arbeidsmiljø
Skolen har en overordnet plan for HMS-arbeidet på skolen
Skolen har og vil fortsette gjennomføring av førstehjelpskurs med aktiv livredning og hjertestarterkurs med sertifisering
Psykisk helseuke, uke 41 med fokus på psykisk helse for elever og ansatte
Skolen har ansatt en miljøarbeider som har ansvaret for elevenes helse og trivsel
Energi: Tiltak
Opprettholder forbruket og tiltakene fra 2018 i 2019. Driftsleder følger tett opp.
Avfall: Tiltak
Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vil følge opp betingelsene: infomateriell og tydelig merking av søppeldunkene
Bevisstgjøring av elever og ansatte iforhold til sortering av avfall
Økning av avfall fra 2017 og 2018 skal undersøkes og følges tett opp av driftsleder og skolens AMU.