Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Ulsrud videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 jan, 2018
Utløper: 11 jan, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Avfall
Innført flaskebeholdere for innsamling av returpant.
Innført avfallssortering på personalrom, skolekjøkken og kantine.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ulsrud videregående skole har som mål å beholde og videreutvikle et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø for skolens ansatte og elever.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette med temperaturregulering i perioder hvor skolen ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil