Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Ulsrud videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 11 jan, 2021
Utløper: 15 mar, 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-7% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2017

Klimaregnskap

CO2 totalt

22% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-91% fra 2017

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-91% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

4% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

20% fra 2017

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-13% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

-14% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Avfall
Innført flaskebeholdere for innsamling av returpant.
Innført avfallssortering på personalrom, skolekjøkken og kantine.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ulsrud videregående skole har som mål å beholde og videreutvikle et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø for skolens ansatte og elever.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette med temperaturregulering i perioder hvor skolen ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil