Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Gamlebyen skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 des, 2017
Utløper: 31 des, 2020

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2017

Antall elever og ansatte

2% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

55 ansatte og 340 elever

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Forbruket minker sel vom antall elever og ansatte øker.

Energi

Energiforbruk

34% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

34% fra 2017

CO2

CO2 totalt

32% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-81% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

28% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Skolen hadde store mengder "grovavfall" i 2018 på grunn av omfattende rehabilitering i kjellere hvor mye gammelt "skrot" ble kastet.

Vannforbruk

Vannforbruk

242% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
AKS står for mye av matinnkjøpene. Det er registrert innkjøp av 13 forskjellige økologiske produkter. Dette utgjør en betydelig del av det totale matinnkjøpet. Alt innkjøp for øvrig skjer etter Oslo kommunes rammekontrakter.
Avfall
Vi har innført sortering av plast og matavfall i tillegg til papir i alle undervisningsrom samt i personalavdeling og AKS.
Energi
Vi holder nøye kontroll med varme og ventilasjon samt lys for å holde forbruket nede.
Transport
Ingen store endringer fra tidligere år.

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi forholder oss til sentralt inngåtte rammeavtaler for alle produkter vi kjøper inn. Målet er derfor at alle våre innkjøpte produkter er enten miljømerkede eller økologiske og leveres av en miljøsertifisert leverandør.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Varme og ventilasjon er hovedkilden til forbruket. Der her vi ingen mulighet til ytterligere regulering eller reduksjon. Vi vil forsøke å bli enda flinkere til å passe på lyset.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Vi innfører nye rutiner og beholdere sommeren 2019 i tråd med Oslo kommunes standardiserte system for avfallshåndtering. Vi håper det skal øke graden av sortering betydelig.