Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Rogaland Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroentreprenører, Bygningshåndverkere

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Elektrisk installasjonsarbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan, 2020
Utløper: 31 jan, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

8% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-31% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-31% fra 2017

Kommentarer til Energi

Stor del av reduksjonen skylles at at vi stadig jobber med å utnytte potensiale i våre bygg. Jobber med å energieffektivisere våre bygg

CO2

CO2 totalt

-2% fra 2017

Kommentarer til CO2

Energieffektivisering av byggene har bidratt til lavere energibruk i 2018
Ender på 83% kildesortering som vi er fornøyd med, men kan vi spisse dette enda mer?
Arbeidsbilene er endel av vårt virke og nødvendig. Endringene er noe høyere som skylles en øknng i ansatte.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

14% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-14% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Endret leverandør, jobbet inn våre krav til miljø og embalasjebruk.
Avfall
Ingen nye tiltak. Holder fokus på kildesotering
Energi
Varmestyring etablert på deler av virksomheten. Solceller på tak.
Transport
Det er bestilt inn firmaets første el-bil.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Rogaland Elektro vil tilstrebe de mest miljøvennlige og bærekraftige løsninger på våre oppdrag, gjennom et tett samarbeid mellom våre kunder og leverandører. Rogaland Elektro vil kontinuerlig søke forbedringer som kan redusere forurensning og bidra til å bevare miljøet.
Rogaland Elektro har til mål at alle medarbeiderne har tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre arbeidet uten å være I fare for menneske, miljø eller materiell.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Utfordrer leverandørene våre videre til å minske emballasjebruken.
I større grad redusere å sende ut papirfaktura, gå mer over til elektronisk fakturering
Energi: Mål
115 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette å energieffektivisere våre bygg
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bilparken er nødvendig I bedriftens virke. Bilparken evalueres kontinuerlig.
Ser på løsning ved bruk av el-bil som servicebil. Utviklingen med el-varebil blir stadig bedre.
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus på at kildesorteringen I bedriften fungerer videre
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ikke aktuelt