Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Vestfold Klima og Ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Ventilasjonsentreprenør. Opererer i hele Sør-Norge. Kjøling. Automatikk og SD.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 des, 2019
Utløper: 17 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-25% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

VKV er nå godkjent lærlingbedrift.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi holder på med digitalisering av mange rutiner som tidligere var i papirutgave.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har 1 elbil og 1 hybrid som lader en del. Derfor energiforbruket har økt noe.

Klimaregnskap

CO2 totalt

6% fra 2017

Kommentarer til Klimaregnskap

Ingen nye rutiner. Vi flytter til nytt bygg mars 2020. Her vil det bli nye rutiner som påvirker klimaregnskap.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har 1 julebord i utlandet. 2018 var vi i Praha.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Medlem av ProductXchange.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen nye store innkjøp.
Avfall
Ingen nye tiltak
Energi
Ingen nye tiltak
Transport
Ila 2018 byttet vi en del firmabiler til nyere modell som bruker mindre drivstoff.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak.
Annet
Ingen nye tiltak er planlagt. Firmaet skal flytte 1. mars 2020 inn i nytt og moderne bygg.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål og ansette lærlinger og bli sertifisert lærlingbedrift.
Vi har som mål og digitalisere HMS systemene våre gradvis.
Vi har som mål og flytte til nye lokaler, for og ha større lagerplass.
Vi har som mål og ha hyppigere medarbeidersamtaler.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen tiltak.
Energi: Mål
135 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen nye tiltak
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
93 %
Avfall: Tiltak
Ingen nye tiltak.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak.
Annet
Vi flytter inn i nye lokaler i 2020.