Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Lohne & Lauritzsen AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Lohne & Lauritzsen A/S har spesialisert seg innen rehabilitering og innredningsarbeid hvor L&L gjerne tar hele ansvaret for alle håndverksgrupper. Vårt renommé er bygget på arbeid av høy kvalitet, levert til rett tid. I dagens harde marked er kostnadsbevissthet og forståelse for totaløkonomi en forutsetning for å lykkes.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 jun, 2019
Utløper: 17 jun, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

-32% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

33% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Har angitt antall sertifiserte leverandører blant de ti største leverandørene for 2017. De tre er
Knem & Næsvik AS og Energima AS som begge er Miljøfyrtårn, R3 Entreprenør som er ISO 14001 sertifisert, og Optimera som er Svanemerket. Miljømerkede produkter til egen drift gjelder produkter til kontorbruk, ikke produkter til bruk i prosjektene. Forbruk papir er printerpapir på kontoret.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2017

Kommentarer til Energi

Antar at el-forbruk har økt pga ladong av el-sykler og el-biler.

CO2

CO2 totalt

-51% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-55% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-65% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-2% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Sorteringsgraden er sterkt påvirket av typen av gjennomførte prosjekter. For 2018 har vi ikke hatt store utgravninger og utpigginger, derfor har sorteringsgraden gått ned. Mengden usortert restavfall har også blitt lavere, dette reflekterer økt bevissthet rundt avfallssortering.

Annet avfall omfatter isolasjonsmaterialer, takpapp, isopor og organisk avfall med halogener

Gjennomførte tiltak

Avfall
Lohne & Lauritzsen har et stort fokus på sortering av avfall på byggeplass.
Transport
Lohne & Lauritzsen har gjennomført en vesentlig omlegging til elektrisk drevet transport med el-sykler og el-biler. Vi har byttet ut samtlige dieselbiler med elektriske, med unntak av én. Den siste dieselbilen har vi som mål å bytte ut til elektrisk i løpet av 2019.
I tillegg til de elektriske bilene har vi fire el-lastesykler og seks el-sykler vi bruker daglig til og fra og i jobb. Sykkel fungerer meget godt som fremkomstmiddel i byen, og fra dør til dør er det nesten alltid det raskeste alternativet. Dette har gjort at vi sparer mye tid i arbeidshverdagen, men det gir oss også en økonomisk gevinst. Etter at vi begynte med sykkel har vi blitt bedre til å planlegge, og det meste av materialene blir bestilt og levert til byggeplassen. I tillegg bruker vi elektriske budbiler som leverer mindre ting i løpet av et par timer.
El-sykkelsatsingen vår har ført til oppslag i nasjonale aviser og nye samarbeidspartnere. Vi har også holdt foredrag ulike steder om hvordan vår erfaring med el-sykler har vært. Mai 2019 holdt vi foredrag på miljøkonferansen i Oslo, Urban Future Global Conference, hvor vi snakket om hvordan det er å drive et entreprenørfirma på el-sykkel og el-biler. Veldig moro å kunne vise til at bærekraftig transport fungerer, selv for et entreprenørfirma.
Lohne & Lauritzsen anbefaler alle i byen å bruke sykler!

Handlingsplan

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,15 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Videreføre omlegging til elektrisk drevet transport
Avfall: Mål, Restavfall
40000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Øke bevisstheten rundt avfallssortering