Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Høybråten skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 okt, 2019
Utløper: 01 okt, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-100% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2017

Antall elever og ansatte

1% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

606 elever
97 ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-100% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

33% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Totalt forbruk av kopier og utskrifter med farger: 368880 kopier
Totalt forbruk av kopier og utskrifter i svart/hvitt: 890570 kopier

Energi

Energiforbruk

20% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

20% fra 2017

CO2

CO2 totalt

5% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-86% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-14% fra 2017

Kommentarer til Transport

330 km er utbetaling av kilometergodtgjørelse. Drivstofforbruket er estimert til 0,61 liter per mil.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

10% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

9% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Det høye vannforbruket skyldes at vi har eget svømmebasseng som brukes av skolen på dagtid og organisert svømmeopplæring etter skoletid.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Oppfordrer leverandører til å bruke miljømerkede produkter.
Oppfordrer ansatte til å minimere papirforbruk.
Innfører digitale enheter til alle ansatte og elever, og forventer med dette svært redusert bruk av kopipapir.
Avfall
Kampanjer for kildesortering og å minimere matavfall
Energi
Nøye kontroll med energibruk til oppvarming
Transport
Oppfordring til bruk av kollektivtransport

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen ønsker å utvikle et fellesskap der alle ansatte og elever opplever trygghet og trivsel i arbeids- og skolehverdagen. Vi ønsker å utvikle holdninger om bærekraftighet og miljøvennlighet gjennom digitalisering og stolthet i egen bedrift.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Oppfordre alle tjenesteleverandører til å bruke miljømerkede produkter.
Betydelig reduksjon i innkjøp av skolebøker og kopipapir som følge av digitalisering
Energi: Mål
147 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Systematisk regulering av temperatur, i tråd med regler og retningslinjer
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
20 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Benytte mest mulig offentlig transport i skole- og jobbsammenheng.
Avfall: Mål, Restavfall
15000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Oppfordrer ansatte til å minimere papirforbruk.
Innfører digitale enheter til alle ansatte og elever, og forventer med dette svært redusert bruk av kopipapir.
Engasjerer elevråd i å opplyse om viktigheten av å tenke miljøbevissthet og bærekraft. Oppfordrer til å gjøre dette til en del av undervisningen, både som egne undervisningsøkter og som en integrert del av annen undervisning.