Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Ullern videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 jun, 2018
Utløper: 23 jun, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

4% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2017

Kommentarer til Energi

Varmen settes ned kveld, helg og ferier når skolen ikke er i bruk. Alle rom har lysregulering med bevegelssensor.

CO2

CO2 totalt

-12% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

3% fra 2017

Kommentarer til Transport

Flyreiser gjelder for skolens ansatte i forbindelse med språkturer og kurs, det har vært flere grupper på tur og flere lærere på kurs.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

2% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Skolen får oppgitt totalt avfallsvolumer usortert og sortert for hele bygget. Vi har beregnet avfallet ut fra at skolen har 33% av byggets areal. I tillegg er det flere leietagere i bygget i 2018 enn i 2017, avfallsmengden har derfor økt. Det er vanskelig å si hva som er skolens avfall og hva som er de andre leietagernes avfall. Her er en stor feilkilde.

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket vi har fått oppgitt er for hele bygget. Vi har beregnet vannforbruk ut fra at skolen har 33% av byggets areal. Her er en feilkilde.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har kjøpt flere digitale læreverks for å redusere innkjøp av bøker og kopiering.
Avfall
Vi har igangsatt Medieelever til å lage holdningskampanje ift kildesortering av avfall. Innført sortering av matavfall på personalrom og kjøkken Tilrettelagt og HO.
Samarbeid med OCCI for avhending av biologisk avfall.
Energi
Regulering av varme/ventilasjon i helger og ferier utført.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har en overordnet HMS plan med mål.
Skolen har IA avtale for ansatte.
Skolen har overordnet plan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø med klare mål.
Energi: Mål
95 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi ønsker å opprettholde samme nivå som i 2018.
Avfall: Mål, Restavfall
25000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Holdningskampanje blant elever og ansatte.
Tettere samarbeid med andre leietagere i bygget for å få opp graden av kildesortering.