Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Falken Renhold AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Falken Renhold er et rengjøringsbyrå med over 25 års erfaring i renholdsbransjen og har som målsetting å fremstå som en ærlig og imøtekommende bedrift. Falken Renhold er Godkjent Renholdsbedrift i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe profesjonelle renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter (unntak for bedrifter som er i søknadsprosess for godkjenning).

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 mar, 2020
Utløper: 16 mar, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

-8% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Omsetningen viser en nedgang fra 2017 til 2018 på 8 %, mens antall årsverk for tilsvarende periode viser en nedgang på 8,9 %.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Forbruk av papir er redusert med 3,5 %.

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2017

Kommentarer til Energi

Bruk av elektrisitet er redusert med nær 3 % fra 2015 til 2018. Reduksjonen kan ha sammenheng med at gårdeier har byttet ventilasjonsanlegg.
Virksomheten har ikke egen måler, og forbruk strøm er innbakt i husleien.

CO2

CO2 totalt

-27% fra 2017

Kommentarer til CO2

De viktigste områdene som påvirker Falkens klimaregnskap viser positiv utvikling.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-34% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-3% fra 2017

Kommentarer til Transport

Vi klarer fortsatt å redusere forbruk av drivstoff. Siden 2015 har drivstofforbruket per mil sunket med 50 %. Økt bruk av EL-bil er hovedårsaken.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

155% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Mengden restavfall fortsetter å synke. Kildesortert avfall viser derimot en økning. Det skyldes makulering av gamle arkiver.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Svært lite vannforbruk, men ikke egen måler. Vannforbruk inngår som del av husleien, og fordeles mellom leietakerne etter leieareal.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fortsette med bevisst arbeid mot miljømerkede produkter, samt redusert forbruk av renholdsmidler.
Avfall
Redusert papiravfall med mindre utskrifter. Kopiere 2 - sidig. Sortere matavfall og plast, papir. Har likevel økning i kast av papir på grunn av omfattende makulering av gamle arkiver.
Energi
Lys, strøm (f.eks) kaffetrakter o.l. blir alltid slukket/slått av når ansatte er ute av kontoret. Vinduer lukkes også.
Transport
Fortsatt 2 EL biler i drift.
Utslipp til luft og vann
Fortsatt bevisstgjøring ved redusert bruk av renholdsmidler. Har avtale med leverandør om kursing av ansatte for å få dette til. Stikkord er korrekt dossering og endrede renholdsmetoder.
Økt bruk av EL-biler reduserer utslipp til luft.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Tett kommunikasjon med ansatte. Samt påskjønnelse til høytider, jul, påske. Vernerunder ute på oppdrag utføres i samråd med ansatt og kunde. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres som planlagt.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
60 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på å redusere antall renholdsmidler. Øke andelen av EL-biler ved utskifting av bilpark. Påse at instruks for innkjøp etterleves.
Energi: Mål
115 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Strøm forbruket vil øke no grunnet anskaffelse av ytterligere 2 EL-biler. Samtidig forventer vi ytterligere reduksjon av strømforbruk i lokalene på grunn av det nye ventilasjonsanlegget.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,35 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av ytterlig 2 EL biler. Diesel biler blir kun brukt som reserveløsning.
Avfall: Mål, Restavfall
150 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Fortsetter med sortering av plast, restavfall og papir.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
2 nye EL biler tas i bruk.
Bevisshet rundt bruk av kjemi. Reduksjon av antall midler og redusert dossering forventes å gi redusert forbruk.