Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Fokus Rådgivning AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov, 2019
Utløper: 07 nov, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

17% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Vi har hatt en stor økning i antall miljøsertifiserte leverandører. Dette skyldes at vi sjekket flere av våre leverandører. Vi har fokus på å printe minst mulig og standard på å printe 2-sidig på A4.
Imidlertid printes A3 ensidig pga tegningsformat, pga økt arbeidsmengde og antall ansatte har også forbruket av A3-ark økt.

Fakturaer sendes kun unntaksvis per post.

Energi

Energiforbruk

153% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

153% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har egen måler på lys, stikk og ventilasjon. Fjernvarme er felles for bygget og er beregnet ut i fra vår andel.

CO2

CO2 totalt

97% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

145% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

30% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Vi har høyt antall flyreiser på bakgrunn av prosjektoppfølging i Bergen og Riga, samt firmaet arrangerte jubileumstur utenlands for ansatte med følge.
Vi har egne kjøretøy. Drivsstofforbruk og antall kjørte kilometer er utbetaling av kilometergodtgjørelse.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

2% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Vi har felles avfallsrom med annen bygning. Tallene er snitt per m2 justert ihht egne målinger.
Annet = Nespresso-kapsler som er levert resirkulering

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på å velge miljøvennlig og vurderer behov før innkjøp, ref innkjøpsveileder.
Avfall
Vi kildesorterer papp/ papir, matavfall, plast, baterier, EE-avfall, glass/ metall og kaffekapsler.
Energi
I lokalene har vi led-lys med bevegelsessensorer, samt nattsenking.
Oppvarming styres sentralt, men justeres ihht sesong.
Transport
Det benyttes kollektivtransport til/fra jobb og møter.
Det gjennomføres web-møter og vi deltar på webinarer.
De fleste ansatte benytter el-bil eller hybrid som "hoved-bil".
Vi ser at flyreiser har økt det siste året, men dette er på bakgrunn av spennende oppdrag i andre byer.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er en overordnet målsetning for Fokus Rådgivning AS å ha et trivelig, godt og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal ta vare på virksomhetens lokaler og materiell, samt forhindre belastning på det ytre miljø.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
7 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det forventes ingen større endringer i innkjøp-/ forbruksmønster.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi har energieffektive lokaler.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har dessverre høyere forbruk enn forventet i 2018 også, men det er fokus på offentlig transport til/ fra møter, samt webmøter.
Imidlertid styres forbruket av hvor oppdragene er lokalisert ifht nærhet til offentlig transport og det å ha en effektiv arbeidsdag.
(I tillegg har vi økt antall ansatte)
Med dagens oppdrag ser vi at vi må forvente høyere forbruk enn tidligere stipulerte mål.
Avfall: Mål, Restavfall
90 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt fokus på kildesortering og minimal bruk av emballering.