Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Knem og Næsvik AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Malermesterne Knem & Næsvik AS er et lite firma med over 30 års erfaring fra malerbransjen. Virksomheten drives hovedsaklig i Oslo og Akershus. Noe som hovedentrepenør, noe som underentrepenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Malermester, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jun, 2019
Utløper: 30 jun, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Innført nettbasert regnskapsystem, utskrifter reduseres i stor grad

Energi

Energiforbruk

3% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

3% fra 2017

Kommentarer til Energi

montert ny varmepumpe, byttet vinduer

CO2

CO2 totalt

-3% fra 2017

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-6% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-16% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
følger innkjøpsveileder
Avfall
følger avfallsveileder
Energi
byttet alle vinduer
Transport
innkjøpt 3 nye el biler i løpet av året, bestilt ytterligere en hurtiglader
Utslipp til luft og vann
ikke aktuelt da dagens situasjon ikke medfølger slike utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Målsetning om en bedrift med fornøyde og miljøbevisste ansatte
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målsetning om flest mulig miljøvennlige alternativer
Energi: Mål
105 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
dører vurderer utskiftet
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering i sameiet er en målsettning