Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Olje og Energi Sør as

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Olje og Energi Sør as er en leverandør av drivstoff, fyringsolje og smøremidler. Virksomheten er lokalisert i Lillesand, men har distribusjon på hele Agder. Distribusjonen skjer med egne tankbiler eller via egne drivstoffautomater.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2019
Utløper: 30 apr, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-20% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

33% fra 2018

Energi

Energiforbruk

307% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

307% fra 2018

CO2

CO2 totalt

-1% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-2% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kjøpt svane merket kontorrekvisita
Sanitærprodukter ol lignende er miljømerket
Avfall
Kildesortering gjennomført
Merking utført
Energi
Huseier har:
Installert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
Byttet vinduer og ytterdør i bygget
Alle lyspunkter er byttet til LED
Transport
Ny tankbil bestilt (EURO 6)
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennomføre førstehjelpskurs
Innkjøp av flere miljømerkede produkter
Foretrekke leverandører som er Miljøfyrtårn
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Være bevisste på innkjøp og bruk
Energi: Mål
58 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Lys slukkes i rom som ikke er i bruk og når vi forlater bygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ny tankbil bestilt (EURO 6)
Avfall: Mål, Restavfall
10 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Bli enda bedre på kildesortering