Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Anker Renhold AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Anker Renhold er et privateid selskap med historie tilbake til 1970. Vi leverer et bredt utvalg tjenester innenfor renhold – til bedrifter og private i Oslo og Akershus. Fornøyde kunder har resultert i stadig flere fornøyde medarbeidere, og vi er i dag en av Norges større renholdsbedrifter med rundt 130 ansatte.I tillegg til daglig renhold utfører vi en rekke spesialtjenester, som skuring, boning av gulv, kjøkken-, leilighet- og flyttevask og fjerning av tagging. Vi leverer fleksible, problemfrie løsninger av høy kvalitet. Hensyn til miljø og mennesker skal gå igjen i vår virksomhet, blant annet gjennom miljømerking og andre ordninger. Vi har en profesjonell tilnærming i alle ledd. Alle våre ansatte har uniform med logo og bærer HMS-kort.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Renholdsbedrift, Leietaker, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des, 2019
Utløper: 04 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-14% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-61% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-28% fra 2017

Kommentarer til Energi

Oppvarmingen i bygget er vannbåret anlegg(radiatorer). Dette blir varmet opp av 1 stk elkjele og 1 stk oljebrenner. Elkjelen brukes opptil ca -5 og ved -5 og kaldere startes oljefyren.
Ventilasjonsanlegget har vannbåret batteri for oppvarming av luften vinterstid.
Både olje- og strømforbruk er stipulert etter våre arealer. Store deler av bygget driver med produksjon.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-17% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-13% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

9% fra 2017

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

9% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

oppgitt kg avfall er kun fra administrasjonen. Øvrige ansatte(renholdere) håndterer avfallet direkte på oppdragstedene iht oppdragsgivernes avfallsrutiner.

Vannforbruk

Vannforbruk

-35% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Liter vannforbruk er stipulert, da vi leier lokaler- og kun har ett toalett og en oppvaskmaskin i våre egne lokaler. Vannforbruket er blant annet beregnet utfra antall liter vann pr gang oppvaskmaskinen brukes. Øvrige toaletter er i byggets fellesarealer.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøpsrutiner er et stadig fokus og vi bruker fortsatt kun svanemerkede produkter innen daglig renhold. Vi har kuttet kjemikaliebruk betraktelig. Vår temporæravdeling følger substitusjonsplikten og bruker miljømerkede produkter der dette finnes. Alle våre spesialprodukter er innmeldt miljømerket Svanen.
Avfall
Det arbeides videre med avfallsregulerende tiltak.
Energi
Det er vanskelig å påvirke energiforbruket da vi er en av noen aktører i bygget og har dette inkludert i leien. Vi har ingen egen strømmåler. Vi har i våre lokaler som rutine å skru av kaffetrakter, oppvaskmaskin og lys før vi forlater lokalet.
Transport
Vi samkjører der det er mulig og prøver så godt det lar seg gjøre at driftslederne har med samlede geografisk samlede oppdragsteder. De fleste av våre ansatte benytter kollektive transportmidler til og fra oppdragstedene.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal fortsette vårt miljøarbeid og stadig bli bedre innenfor dette. Vi er fortsatt miljømerket med Svanen og har i 2018 blitt sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet ISO 9001:2015.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsrutiner er - og skal fortsatt være i fokus. Det er avklart hvilke typer kjemi som skal brukes til daglig, temporært og periodisk renhold. Vi skal innenfor daglig renhold ha 100 % miljømerkede produkter.Vi har minimert antall typer kjemi så langt det lar seg gjøre og bruker alltid substitusjonsplikten om det må skaffes til veie andre typer kjemi. All kjemi vi bruker blir innmeldt miljømerket Svanen.
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er vanskelig å påvirke energiforbruket da vi er en av mange aktører i bygget som har dette i leien og ingen har egen strømmåler. Vi gjør det vi kan for å holde strømnivået nede, ved å skru av lys, oppvaskmaskin og kaffetrakter etter bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
180 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi setter nytt mål for kildesortering til 80%. Vi har reetablert lunsjordning, men har allikevel klart å nå vårt mål for 2018.