Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Festspillene i Nord-Norge

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Festspillene ble arrangert for første gang i 1965, og 51 år senere kan vi presentere et internasjonalt arrangement på toppnivå. Du finner ingen andre arrangementer her nord som gir deg sjansen til å oppleve så mange ulike uttrykk innen musikk, scenekunst og visuell ku­nst på samme sted. Festspillene fyller byen til randen med kulturelle uttrykk, og lar deg gå på oppdagelsesferd i en jungel av spennende opplevelser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne arrangement, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 07 jun, 2019
Utløper: 29 feb, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

-9% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har blitt mye flinkere til ikke å skrive ut mer enn høyst nødvendig, og dette har faktisk gitt seg et ganske godt utslag.

Energi

Energiforbruk

79% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-19% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har flyttet kontor fra 1. oktober til en eldre trebygning i Storgata 18, hvor leiearealet utgjør 241,82 m2. Jeg har lagt sammen arealet for der vi var fra januar-oktober (196 m2) og nåværende lokale hvor vi flyttet inn 1.oktober. Vet ikke om dette blir riktig. Fjernvarmetallet hører til gammelt lokale, og elektrisk hører til nåværende lokale.

CO2

CO2 totalt

-11% fra 2017

Kommentarer til CO2

Vi har uten tvil fått et økt fokus på miljø etter at vi ble miljøfyrtårn, og synes vi er flinke på sortering av avfall. Når det gjelder reiser, så har interntransporten tatt skikkelig tak og bruker flybuss istedet for biler der vi har mulighet til det, mens flyreiser er vanskelig å få ned da vi i nord ikke har så mange andre alternativer.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-12% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-32% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-22% fra 2017

Kommentarer til Transport

El-bil er fortsatt ønskelig, men for få ladepunkter i omlandet der vi kjører. Flyreiser anerkjennes dessverre som nødvendig for oss som festival så langt nord, uten mulighet for tog.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-5% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Restavfall: 380 kg er fra søppeldunker i sentrum av Harstad, som var tilgengelig for publikum i byen (burde egentlig tilhørt Harstad Kommune).

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på at innkjøp skal være miljømerket, og innleid personale i alle ledd har blitt bevisstgjort på at det de kjøper inn skal være miljømerket. Vi får leveranser fra TINE på deres produkter til de frivillige/stab (130 stk) som jobber på festivalen. Youghurt f.eks. får vi nå levert i yoghurtbar istedet for enkeltpakker. Vi har også fått leveranse fra 2 butikker på mat som har gått ut på dato. Vi gjorde i 2018 innkjøp av engangsutstyr til catering laget av palmeblad, men fortsatt er tildelt budsjett for lavt til å handle inn mye av dette utstyret. Palmeblad serviset brukes også flere ganger. Vi har imidlertid hatt fokus på å låne utstyr på de arenaene hvor dette var mulig, og derfor kunne vi også gå ned på forbruk av engangsutstyr. Vi leier vinglass/service til bruk på artistcatering. Overskudd av brød gis til gårdsdrift. Vi bruker kortreiste egg. Is til frivillig-boost tas fra Diplomislager lokalt i Harstad. Drikke til frivillige serveres nå fra dispensere og ikke i engangsflasker. Er i dialog med gartneri/videregående i området for å få urter til catering. Vi har hjemmebakst der vi har mulighet til det, istedet for å kjøpe. Da leveres det i bokser som returneres til baker etterpå og vi slipper en masse restavfall.
Avfall
Hermetikk, lyspærer, batteri, papirsortering og matsortering har vi gjennom hele året. Under Festivalen hadde vi flere miljøstasjoner rundt omkring i bybildet. Hålogaland Ressursselskap hadde også i år stand på barnearrangement, hvor de hadde konkurranser og returpunkter for å påvirke barna til å være mer miljøbevisst. Frivillige og innleid ekstrapersonell blir bevisstgjort vårt miljøfokus. Restauranten som serverer middag til stab/artister har fokus på matsvinn og er selv også miljøsertifisert. Vi er veldig gode på retur av flaskepant.
Energi
Fortsatt med kaffe/tekanner sånn at kaffetrakter ikke står på gjennom dagen. Vi slår av lys i rom vi går ut av.
Utregning av vårt energiforbruk er fortsatt et estimat fra huseier, pga at vi ikke har egen måler og huset ellers inneholder to scener, hotell, bibliotek og øvingsceller for militærkorpset. Fra oktober har vi flyttet til nye lokaler og har egen strømmåler. Vi har flyttet inn i et 100 år gammelt hus, hvor det går en del strøm til oppvarming, men vi har fått installert 2 varmepumper for å forsøke å få ned forbruket.
Transport
Vi har stabilisert oss på et lavere forbruk av leiebiler i festivalperioden, og har et økt fokus på flybuss på returen til våre reisende. Vi lyktes heller ikke i år med å få leid en EL-bil fra vårt leiebilfirma. Sykkelpark til bruk for våre frivillige ved ærender i byen hvor det var mulig å benytte sykkel. Ved kjøp av festspillkort får publikum gratis bybuss og 50% rabatt på hurtigbåt mellom Harstad og Tromsø. For første gang fikk vi Troms Fylkestrafikk til å sette opp nattbusser to mil ut av byen både i nordlig og sørlig retning.
Utslipp til luft og vann
Vi hadde ikke utescene på torvet i år heller, derfor ble det mindre støy for publikum og næringslivet i sentrum.
Annet
Vi oppfordrer våre samarbeidspartnere ved påskrift i epost signatur om å ta vare på miljøet ved å ikke skrive ut eposten. Vi har fokus på skype- og telefonmøter der det er mulig og vi ikke er nødt til å reise for å ha møter. I vårt programmagasin er vi blitt flinkere til å markere tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og tar med miljøfyrtårnlogo i våre trykksaker.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skape et trygt og stimulerende arbeidsmiljø der ansatte ikke utsettes for psykososial eller fysisk skade. Øke bevissthet og fokus rundt bevaring av miljø og klima. Redusere Festspillenes påvirkning på omgivelsene. Etablere et miljøstyringssystem som omfatter alle deler av miljøarbeidet. Lage gode ringvirkninger ved påvirkning av lokalbefolkning, næringsliv og deltakere.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
2 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har fått penger på budsjettet for 2019 til å kjøpe et sorteringsskap til kjøkkenet vårt, sånn at det er mer synlig også for besøkende at vi sorterer.
Vi kjøper miljøvennlig engangsutstyr der vi må bruke dette, men bestreber oss på å låne eksisterende kopper på de forskjellige arenaene istedet for å kjøpe der vi kan det. Cateringansvarlig for festivalen skal få tak i mat som har gått ut av dato og som butikkene tenker å kaste, og lage f.eks suppe som serveres noen dager istedet for tørrmat og derved håper vi på mindre matavfall.
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Lufte kort og effektivt. Skru av lys og maskiner ved arbeidsdagens slutt og i ferier. Redusere innetemperaturen ved langt fravær. Kjøpe lavenergi- og støysvake maskiner ved nyinnkjøp. Skifte til lavenergipærer hvor det er mulig. Være flink til å slå av lys i rom man går ut av, og lukke dører.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal etterspørre mer miljøvennlige leiebiler og benytter kollektivtransport der det lar seg gjøre. Vår leiebilpartner forsøker å få Avinor på Evenes Lufthavn til å montere ladestasjoner på oppstillingsplasser, slik at vi kan benytte EL biler i større grad.
Avfall: Mål, Restavfall
400 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å sortere avfall. Sorterings skap til kjøkkenet kjøpes inn. Plan om å sortere plast til tross for at Harstad kommune ikke gjør dette, og det ikke finnes noen henteordning for dette. Vi må levere plast selv på miljøstasjon.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Fortsette å redusere på lyd i sentrum av byen. Fortsatt fokusere på økt sykkelbruk, og øke bruken av kollektivtransport i vårt område. Stenge av deler av sentrum under festivalen, som gjør at det blir mindre bilkjøring i sentrum. Vi vil neste år ta i bruk en av de største parkeringsplassene i sentrum til forestillinger, og dette gjør at vi vil oppfordre publikum til å benytte buss inn til sentrum.
Annet
Fortsette å slå sammen møter når vi må reise for å ha møter. Utenom det etterstrebe å ha mest mulig skype- og telefonmøter.