Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Johnsgård Turistsenter

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Enkle overnattingssteder, Tilrettelegger for friluftsliv

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 mar, 2019
Utløper: 22 mar, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall gjestedøgn

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Strømforbruket fordeles på resepsjonsbygg, skistall/garasje, 23 hytter, sanitæranlegg og camping.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Hovedforbruket vårt fra diesel og alt forbruk av bensin er til snøskutere, løypemaskin og traktorer. Disse er det ikke målt km-stand på i 2018. Så det totale tallet for kjørte km er estimert (faktisk kjørte km med biler + estimert kjørte km på resten). Vi har to biler i bedriften men de brukes i hovedsak til kjøring på plassen og i nærområdet og det blir ikke veldig mye kjørt i løpet av et år.

Avfall

Avfall

Kommentarer til Avfall

Vi har for 2018 kun tall for restavfall. Kildesorteringen vår startet opp ved årsskiftet 2019.

Gjennomførte tiltak

Avfall
Opprettet kildesortering senhøsten 2018.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2019


1. Vi skal redusere energiforbruket med 2 %
• Tiltak: Gå fortløpende over til led belysning
• Sørge for et minimumsforbruk av vann og strøm

2. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 20 % og redusere papiravfallet med 5 %.
• Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning.

3. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %
• Flere produkter skal være miljømerket.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Mål
80 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Gå over til led belysning fortløpende. Sørge for et minimums forbruk av varmt vann og strøm. Opplyse gjestene om vår miljøprofil og oppfordre til bærekraftig forbruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
20000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
15 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Telle nøyaktig antall kjørte km for å få en bedre oversikt over faktisk forbruk.
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
startet sortering av flere fraksjoner fra januar 2019