Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Rauma videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 nov, 2018
Utløper: 12 nov, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Mange av reisene skjer i 2019, men ble bestilt via Gtravel i 2018 og kommer derfor med på 2018. Antall flyreiser reduseres dermed i 2019.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Det er mye mat avfall hos oss, siden vi har kokk-servitør klasse, samt kantine. Det er ikke mulig å levere eget mat avfall i Rauma kommune, dermed blir det mye restavfall, og prosent kildesortert avfall er for liten. Vi sorterer likevel mat avfallet i egen beholder, men dessverre må dette da kastes i restavfallet.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen forholder seg til fylkets innkjøpsavtaler og rammeavtaler. Vi tilstreber at flest mulig innkjøp er miljøvennlige. Det samme gjelder materialbruk.
Avfall
Kildesorteringsgraden hadde vært mye høyere om vi fikk levere vårt mat avfall til resirkulering og ikke i restavfallet. Dette kan vi dessverre ikke gjøre noe med før kommunen innfører slik ordning.
Energi
Energiforbruket er lavt, og det skyldes bevisst bruk av innstillinger på temperatur på hele skolens areal.
Transport
Skolens 2 biler, med plass til 8 i hver bil, er mye nyttet, og betyr at vi får til mye samkjøring.
Utslipp til luft og vann
Skolen har ikke noe utslipp det er verdt å merke seg, bortsett fra CO2 fra kjøring og flyreiser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Rauma vgs skal ha
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen forholder seg til fylkets rammeavtaler om innkjøp og prøver å tilstrebe at mest mulig er miljøvennlig. Dette gjelder også materialbruk.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Redusere mer på temperaturen når skolen er tom.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Samkjøring i større grad ved å nytte skolens biler. Bruke kollektiv transport når det er mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
11000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Sortere ut plastavfall. Beholdere til plast er satt ut i januar 2019 rundt på skolens område.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Skolens utslipp er CO2 fra nødvendig transport og flyreiser, dermed er det transporten en må redusere. Ved enhver reise ut fra skolen skal den enkelte tenke på om det finnes alternative møtearenaer, som samskrivings-dokument og videokonferanser.