Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Buddy

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Vi har over 25 års lang og stolt historie med det unike bykjøretøyet Buddy. Eventyret startet tidlig på 90-tallet med den danske elbilen Kewet som senere fikk norske eiere og ble døpt Buddy. I dag er det godt over 1.100 fargeglade Buddyer på norske veier. Buddy selger nå også elsykler.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bilverksted, Bilforhandler

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 mar, 2019
Utløper: 01 mar, 2022

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Antall miljøsertifiserte leverandører er basert på et utvalg av våre 10 største leverandører. Av disse er 40 % sertifisert.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi deler lokaler med en annen bedrift, slik at energiforbruket vårt ikke blir helt nøyaktig.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi startet sertifiseringen i skiftet mellom 2018 og 2019. De gjennomførte tiltakene vil vises i rapporten for 2019.
Avfall
Vi startet sertifiseringen i skiftet mellom 2018 og 2019. De gjennomførte tiltakene vil vises i rapporten for 2019.
Energi
Vi startet sertifiseringen i skiftet mellom 2018 og 2019. De gjennomførte tiltakene vil vises i rapporten for 2019.
Transport
Vi startet sertifiseringen i skiftet mellom 2018 og 2019. De gjennomførte tiltakene vil vises i rapporten for 2019.
Utslipp til luft og vann
Buddy Electric AS har ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Vi startet sertifiseringen i skiftet mellom 2018 og 2019. De gjennomførte tiltakene vil vises i rapporten for 2019.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2019:

1. Vi skal kildesortere minst 90% av alt avfall.
2. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med minst 10%.
3. Vi skal påvirke leverandører og kunder til å bli mer miljøvennlige.
4. Vi skal tilrettelegge for et vegansk og vegetarisk kosthold på arbeidsplassen.
5. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med minst 30% og redusere papiravfallet med minst 10%.
6. Vi skal redusere energibruket med minst 5%
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sette krav til leverandører og aktivt oppfordre andre bedrifter til å bli Miljøfyrtårn.
Flere produkter innenfor produktgruppene kontorrekvisita og hygieneartikler skal være miljømerket.
Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard. Påminne hverandre om å ikke printe unødvendig.
Energi: Mål
400 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Sku av lys i alle rom, bortsett fra i utstillingen, når arbeidsdagen er over. Justere innetemperaturen til ca. 22 grader.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Buddy Electric AS kjører kun elektriske biler og vi kommer ikke til å anskaffe bil med fossilt drivstoff.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Innkjøp av avfallsdunker for kildesortering samt tydelig merking.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Buddy Electric AS har ikke utslipp til luft og vann.