Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grundig Renhold

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Grundig Renhold AS er et lokalt firma i Stavanger. Vår kundemasse er fra små til store kunder. Vi ønsker at alle kunder skal bli sett, hørt og oppleve samme service. Organisasjonen er opptatt av fleksibilitet. Som sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, har vi fokus på våre valg i hverdagen. Vårt fokus er: god opplæring, god oppfølging og å lytte til våre ansatte og kunder. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker at brukere i bygg vi rengjøre, skal oppleve at renholdet holder god kvalitet. Grundig Renhold AS skreddersyr renhold etter kundenes behov.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep, 2019
Utløper: 13 sep, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

37% fra 2017

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2017

Kommentarer til Energi

Innkjøp av ny vaskemaskin og tørketrommel har vist seg å være svært hensiktsmessig.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

1% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2017

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

4% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

-1% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
1: Fokus på tørre teknikker. Rett utstyr på rett sted.
2: Bruke kjemi på rett sted og på rett måte. Bidrar til bedre resultat.
3: Doseringpumper/-mål festes på flest mulig kjemi
Avfall
1: Flere kunder benytter seg av miljøstasjoner. Dette reduserer bruk av instikkposer på kontorer.
2: Poser i avfallsbøtten på kontorer skiftes kun når den er tilsmusset.
3: Innmeldte avvik vedr avfallsortering er lukket. Renholdere blitt dyktigere til å følge instrukser.
4: lønnsslipper og årsoppgaver til ansatte sendes digitalt.
5: fakturaer sendes digitalt pr mail eller EHF.
6: HMS datablad er digitalisert.
Energi
Forbruk av energi har blitt redusert med 4412 kWh
Transport
1: Planlegging av kjøring. Dette for å unngå å kjøre samme sted flere ganger innenfor en kort tidsperiode.
Utslipp til luft og vann
1: Velge rette teknikker til hver arbeidsplass/arbeidsmetode.
2: Bruke rett kjemi på rett sted
3: Kjemi som ikke er nedbrytbar skal ikke brukes

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grundig Renhold AS har som mål å skape et trivelig og sikker arbeidsplass. Vi ønsker å ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø. Våre produkter skal ikke skade brukere. Disse målene oppnås gjennom stadig forbedringer. Både ledelere og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Fokus områder:
#1 sykefravær: være tett på den ansatte.
#2 kildesortering: målet er null avvik
#3 redusere antall printer. Bli flinkere til å lese dokumenter på skjerm.
#4 Redusere utslipp ved transport og varelevering.
#5 Kvalitetsmål - vi gir oss ikke før kundene er fornøyde!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
1: velge leverandører som er miljømerket eller er en Miljøfyrtårn bedrift
2: velge kjemi som er miljømerket
3: Velge miljøprodukter til kontorrekvisita
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
1: oppvaskmaskin settes på når den er full
2: slå av lys i soner som ikke er ibruk
3: redusere temperaturen i rom som ikke er i bruk
4: holde døren til lager lukket
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,68 liter pr.mil
Transport: Tiltak
1: samkjøre når det er mulig
2: planlegge kjøreruter så optimal som mulig
3: ved innlevering av 1 bil sen høst 2019 - må det vurderes muligheter for å velge en hybrid bil
Avfall: Mål, Restavfall
100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
1: tydelig merking på avfallsbøtter/avfallsdunker
2: flere fakturaer via mail eller EHF
3: Alltid stille seg spørsmål: må denne mailen printes eller kan funksjoner i Office programmet benyttes?
4: Benytte tøynett når en handler i butikk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
1: sette på vaskemaskiner/oppvaskmaskiner når de er fulle.
2: ikke la vannet renne unødig
3: benytte kjemi som er nedbrytbar
4: ved innlevering av 1 bil sen høst 2019 - må det vurderes muligheter for å velge en hybrid bil. Dette vil redusere Co2 utslipp