Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Avery Dennison NTP AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grafisk bedrift, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jan, 2019
Utløper: 07 jan, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Minkat forbruk grunna digitalisering av f.eks utsending av faktura

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Nedgang fra 2016 selv om omsetning/arbeidsmengde er økt. Resultat med grunnlag på økt fokus på energi forbruk som; isolere produksjonsmaskiner for å hinder strålevarme, isolere ute porter, bedre styring av ventilasjon mm.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Reduksjon 16 vs 17:
69 - 22 Norden
50 - 41 Europa
33 - 5 WW

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Emballasje plast er ikke kvantifiserbar fordi Simas instruksjon er å levere plast sammen med papir.
65 kg: Tonere

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ein norskbasert leverandør av alt av råvarer og innsatsfaktorar til Stencilavdelinga. -Samla frakt.
Polyester reduksjonsprosjekt.
Avfall
Plastsortering. IBC retur. Høgt fokus på kildesortering.
Kontinuerlig fokus på reduksjon av polyesteravfall gjennom optimalisering av prosessen.
Etablert returprogram for tonere (HP & Brother)
Energi
Med nye maskin investeringer ytterligere senke energiforbruket med 5% vs 2017.
Bygget er bedre isolert, samt at tørker og avtrekksrør med strålevarme er isolert.
Transport
Bevisstgjøring rundt drivstofforbruk
Tilbyr lading for el-bilar
Utslipp til luft og vann
Optimalisering av bruk av CTS, optimalisering av vask av rammar

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår standard innen HMS skal kontinuelig være under forbedring og de krav som myndighetene stiller skal imøtekommes. Målene vi setter oss vil komme innen rekkevidde ved hjelp av kvalitetsstyring, målrettet HMS-arbeid og samarbeid mot et felles mål.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Laser, polyesterutnyttelse.
Energi: Mål
310 kWh per kvadratmeter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kurs i økonomisk kjøring
Avfall: Mål, Restavfall
60000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Arbeide med etablering av gjenvinning av polyester for reduksjon av restavfall
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Bevisstgjøring tundt vannforbruk / optimalisere vaskeprosess i stensil ytterligare. Overgang til fixed frames vil forenkle vaskeprosessen.