Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hos oss kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning og samfunnsfag. Kvart år uteksaminerer vi 2700 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 feb, 2020
Utløper: 12 feb, 2023

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-1% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2016

Kommentarer til Systemkrav

HVL, biblioteket Sogndal og Førde kan dessverre ikkje levere nokon utlånstall for 2017. Dette pga fusjon av alle HVL-biblioteka sine databasar midt i rapporteringsåret. Det er tiL DAGS ÅR

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-30% fra 2016

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

-Tall miljømerka produkt har gått ned, dette skuldast truleg at vi har inngått rammeavtale med på kontorekvisita/ reinhaldsleverandør, som har ein anna vareprofil.
- betydeleg reduksjon av kopipapir. Skuldast truleg at arbeidsformene vert meir digitale

Energi

Energiforbruk

12% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

12% fra 2016

Kommentarer til Energi

Auka energiforbruk. Dette kan delvis skuldast auka uteareal med undervarme. Tiltaket er gjort både som UU-tiltak og for å minske bruk av strøing i inngangspartia.

CO2

CO2 totalt

6% fra 2016

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Det er ikkje mogleg å få fram differensierte flyreiser i DFØ, statens lønns- og reise- system
-fusjonskostnadar?

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

6% fra 2016

Kommentarer til Avfall

Ei lita auke i kildesortert avfall for 2017.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp vert gjort i størst mogleg grad etter rammeavtalar inngått av samarbedispartnarar og HVL sentralt.
Avfall
Vi føl dei sorteringsregima som SIMAS og samarbeidsparatanr har oppretta.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
-Utarbeide felles HMS-mål og tiltak for heile HVL
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Solcelle på tak er under vurdering av byggeigar (Statsbygg)
Avfall: Mål, Restavfall
35000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %