Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Lade Behandlingssenter Blå Kors SA

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Drive et tverrfaglig og spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer. Selskapet er forankret i Blå Kors Norge sitt formål og verdigrunnlag. Selskapet skal også kunne delta i annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med virksomheten, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bofellesskap innen omsorg

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 apr, 2019
Utløper: 04 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2016

Antall plasser

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2016

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-32% fra 2016

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-32% fra 2016

Drivstofforbruk, totalt

-27% fra 2016

Drivstofforbruk per mil

-10% fra 2016

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-27% fra 2016

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp av EL bil
Avfall
fokus på å kaste mindre mat
Energi
vurderer nye varmekilder. Nye varmepumper i 2017.
Transport
Innkjøp av el-bil. Oppfordring om bruk av denne heller enn dieselbil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Lade Behandlingssenter Blå Kors skal være resertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av første halvår 2019. Vi skal fortsette å forbedre områdene der vår miljøpåvirkning er størst.
Gjennom vårt sertifiseringsarbeid og konkrete miljømål skal vi skape et tydelig engasjement og en solid forankring i hele organisasjonen som skal bidra til stadig forbedring.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velge leverandører som har en miljøprofil i henhold til våre innkjøpsprosedyrer
Redusere bruken av papir med 10% innen utgangen av 2019
Energi: Tiltak
Redusere årlig energibruk med 1% innen utgangen av 2019
Undersøke muligheten for å gå over til flere miljøvennlige varmekilder f.eks varmepumper i hensiktsmessige rom.
Transport: Tiltak
- Redusere bruken av privatbiler til og fra jobb med 20% innen utgangen av 2019 ved å oppfordre til å kjøre sammen, reise kollektivt eller sykle sammen.
- Etablere flere ladestasjoner for el-bil
-Redusere bruken av LBS sine biler til for eksempel småkjøring
- Oppfordre ansatte til å følge retningslinjer for når man skal/ikke skal bruke bil
- Vurdere leie av miljøvennlige biler og busser fremfor å eie alle bilene selv
- Fremme bruken av egen el-bil foran egne dieseldrevet biler
- Begrense antall flyreiser og reiser med bil, ved å anbefale bruk av videokonferanse, skype, telefonkonferanse osv
-Etablere en avlåst sykkelbod, slik at ansatt kan føle seg trygge på sykler står trygt
Avfall: Tiltak
Reduserer avfallsvolumet med 10% innen utgangen av 2019
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Forventer lavere forbruk av vann da antallet behandlingsplasser er redusert.