Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Lade Behandlingssenter Blå Kors SA

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Drive et tverrfaglig og spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer. Selskapet er forankret i Blå Kors Norge sitt formål og verdigrunnlag. Selskapet skal også kunne delta i annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med virksomheten, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bofellesskap innen omsorg

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 apr, 2019
Utløper: 04 apr, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall plasser

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp av EL bil
Avfall
fokus på å kaste mindre mat
Energi
vurderer nye varmekilder. Nye varmepumper i 2017.
Transport
Innkjøp av el-bil. Oppfordring om bruk av denne heller enn dieselbil.

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
Lade Behandlingssenter Blå Kors skal være resertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av første halvår 2019. Vi skal fortsette å forbedre områdene der vår miljøpåvirkning er størst.
Gjennom vårt sertifiseringsarbeid og konkrete miljømål skal vi skape et tydelig engasjement og en solid forankring i hele organisasjonen som skal bidra til stadig forbedring.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velge leverandører som har en miljøprofil i henhold til våre innkjøpsprosedyrer
Redusere bruken av papir med 10% innen utgangen av 2019
Energi: Tiltak
Redusere årlig energibruk med 1% innen utgangen av 2019
Undersøke muligheten for å gå over til flere miljøvennlige varmekilder f.eks varmepumper i hensiktsmessige rom.
Transport: Tiltak
- Redusere bruken av privatbiler til og fra jobb med 20% innen utgangen av 2019 ved å oppfordre til å kjøre sammen, reise kollektivt eller sykle sammen.
- Etablere flere ladestasjoner for el-bil
-Redusere bruken av LBS sine biler til for eksempel småkjøring
- Oppfordre ansatte til å følge retningslinjer for når man skal/ikke skal bruke bil
- Vurdere leie av miljøvennlige biler og busser fremfor å eie alle bilene selv
- Fremme bruken av egen el-bil foran egne dieseldrevet biler
- Begrense antall flyreiser og reiser med bil, ved å anbefale bruk av videokonferanse, skype, telefonkonferanse osv
-Etablere en avlåst sykkelbod, slik at ansatt kan føle seg trygge på sykler står trygt
Avfall: Tiltak
Reduserer avfallsvolumet med 10% innen utgangen av 2019
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Forventer lavere forbruk av vann da antallet behandlingsplasser er redusert.