Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Geomatikk AS og Geomatikk Survey AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Drive tjenesteyting, rådgiving og salg i tilknytning til geografisk informasjonsteknologi og elektronisk dokumenthåndtering.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 okt, 2018
Utløper: 25 okt, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har i løpet av 2017 innført digital påvisning, noe som bl.a. gjør at vi kjøper noen esker med papir i stedet for pall.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Arealert økte med 140kvm midtveis i 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

"Annet" er batterier og lyspærer. Farlig avfall er tomme spraybokser

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Papirforbruket har gått drastisk ned pga innføring av digital påvisning
Avfall
Forbedret avfallsortering
Transport
Vi vurderer løpende om vi kan benytte el-biler i felt i enkelte områder

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
27 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi jobber med å redusere antall leverandører. De som blir igjen skal være miljøsertifiserte.
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Påvirke huseier
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- flåtestyring, ruteoptimalisering
- Oppfordre til telefonmøter
Avfall: Mål, Restavfall
1100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Forbedret sortering av avfall
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Prioritere web-, og telefonmøter