Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo Prosjektbygg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo Prosjektbygg AS er etablert i 2013. Det er et tømrerfirma som kommer til å bli en totalentreprenør i byggeprosessen. Firmaet består av : 1 daglig leder, 3 ledere, 1 kontorsjef og 8 tømrere med fagbrev. Firmaet er i utviklingsprosess med 83 mil i omsetning i 2017.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 des, 2018
Utløper: 10 des, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

CO2

CO2 totalt

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp er fra samme butikkkjede. Vi tar hensyn til volum av emballasje. Vi tar hensyn til transport avstand, slik at vi reduserer utslipp.
Avfall
Vi segrerer mest mulig. Og leverer alltid avfall til gjenvinning hvis mulig.
Energi
Vi har flyttet til lokaler som har lavere energiklasse.
Transport
Vi har kjøpt større biler for å transportere mere materialer pr gang.
Utslipp til luft og vann
Vi bruker mest mulig kollektivtransport, hvis mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har en ny uavhengig avdeling som tar stikkprøver av oppfølging av rutiner og miljøpolicy.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi bruker hele tiden samme leverandører. Alle er sertifiserte
Energi: Mål
8000 kWh per kvadratmeter
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
5000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
8,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det blir oftere bruk av EL-biler/EL-sparkesykler. Antall av prosjekter gjør at det er umulig å følge dme opp i en EL-bil, pga avstander
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Flere og flere statlige prosjekter krever 90%