Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Syse AS

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

SYSE er en av Norges mest erfarne hosting-leverandører som helt siden 1995 har registrert domenenavn, levert webhotell delt og dedikert hosting av høy kvalitet, og har svært allsidige løsninger for automatisering og videresalg. Vi utvikler og leverer hosting-tjenester til både sluttkunder og forhandlere, hosting-leverandører og andre samarbeidspartnere. Akkreditert NORID-registrar, sertifisert Miljøfyrtårn, og godkjent av Trygg E-Handel.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des, 2017
Utløper: 01 des, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Årsverkene består i 8 heltidsansatte i 100% stilling, 1 heltidsansatt i 20% stilling, og 1 vaskehjelp som går på timer. Vedkommende i 20% stilling eier sin egen bedrift og har derfor ikke anledning til å jobbe mer enn 20%.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

1. Produktene er telt i 2017.
2. Brorparten av antall miljømerkede produkter er servere og annet IKT-utstyr (174) som er merket Energy Star. Det finnes ingen TCO-alternativer for disse. Resten består av kontorrekvisita.
3. På grunn av en rekke utskiftninger har vi tatt utgangspunkt i både 2016 og 2017 i leverandøroversikten for at denne skal være representativ.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi får i tillegg oppvarmet luft fra byggets ventilasjonsanlegg i vinterhalvåret, og som belastes over felleskostnadene. Det foreligger dessverre ikke noe regnskap på hvor mye energi som går med hos oss på dette. Ventilasjonsanlegget er av type Systemair Green Ventilation.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Liten eller ingen reisevirksomhet med unntak av leveranser til vårt datasenter i Oslo vha. privat personbil. Det er i 2017 kjøpt klimakvoter som dekker reiser inntil 4000km med en gjennomsnittlig forbruk på 0,77l/mil.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Med unntak av restavfall og papp/papir sorteres avfallet sammen med resten av leietakerne og beboerne i bygget. Videre disponerer ytterligere 1 kontor vår beholder for restavfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Byttet til miljøvennlige rengjøringsmidler med noen få unntak, og som byttes i løpet av 2017.
Avfall
Benytter handlenett for å frakte varene ved innkjøp.
Energi
Det er i all hovedsak ikke utført endringer her i 2016. Viser til handlingsplan for 2017, hvorpå samtlige tiltak er utført. I tillegg er det utført en rekke andre tiltak i 2017 både på eget initiativ og i forbindelse med sertifiseringen (Idebank).
Transport
Det er i all hovedsak ikke utført endringer her i 2016. Viser til handlingsplan for 2017, hvorpå samtlige tiltak er utført. I tillegg er det utført en rekke andre tiltak i 2017 både på eget initiativ og i forbindelse med sertifiseringen.
Utslipp til luft og vann
Vi benytter nå kun grønn strøm/strøm med opprinnelsesgaranti i både kontorlokaler og i datasenteret på UIven (Digiplex). Strømmen til vårt datasenter er 100% norsk vannkraft.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
196 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljøsertifisering skal være et grunnleggende kvalifikasjonskrav ved valg av leverandør.
Alle produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.
TCO-sertifisert IKT-utstyr skal være førstevalget ved utskiftning.
Tosidig print der det er praktisk gjennomførbart.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Bytte ut enhver lyskilde med LED der dette er mulig. Lysstoffrør byttes ut med rør som gir dagslys, og som har vesentlig lenger holdbarhet/levetid enn ordinære lysstoffrør.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
210 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av miljøkvoter. Vi benytter primært kollektivtransport i alle tjenestereiser. Oppfordre kunder til å avvikle møter over Skype/telefon eller tilsvarende løsninger.
Avfall: Mål, Restavfall
300 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Alt avfall skal kildesorteres. Innsamling av toner til resirkulering i stedet for å sende inn enkeltkassetter ved avhending.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
N/A